Kiến Tạo Tương Lai

International Internship Program

USA- France-Japan

NES Intern

Expose Yourself To The World

viber image.jpg
  • Sinh viên ngành Hospitality làm sao để cạnh tranh với nhân lực đến từ Châu Á, Châu Âu

  • Sinh viên ngành Hospitality làm sao tích lũy kinh nghiệm theo yêu cầu  của khách sạn?

  • Sinh viên ngành Hospitality làm gì để có thể tự kiến tạo tương lai?

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

5614180-united-states-of-america-wallpap
144030.jpg
mount-fuji-japan-highest-mountain-wallpa