Kiến Tạo Tương Lai

International Internship Program

USA- France-Japan

NES Intern

Expose Yourself To The World

  • Sinh viên ngành Hospitality làm sao để cạnh tranh với nhân lực đến từ Châu Á, Châu Âu

  • Sinh viên ngành Hospitality làm sao tích lũy kinh nghiệm theo yêu cầu  của khách sạn?

  • Sinh viên ngành Hospitality làm gì để có thể tự kiến tạo tương lai?

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

         Address:

        04th Floor - 212 Pasteur, Ward 6,

        District 3, Ho Chi Minh City.

        Hotline:

        0961 033 309 - 0961 033 319

        Email:

        nis.consult@nesed.co